Karma-Audio.dk

 

Øret vores vigtigste organ, når vi skal høre musik.

se denne video først.

http://patienthaandbogen.dk/animationer/animationer/orets-opbygning-36895.html

 

Musik/lyd er trykbølger i luften. Lydhastigheden er omkring 340 m/s.

Antallet af bølger måles i Hz/sek , mennesker kan opfatte lyd fra 16Hz-20.000Hz.

Mennesker og dyr har to øre, med to øre kan man retningsbestemme hvor lyden kommer fra. 

 Det ydre øre består af hud og blødt brusk. Øret som sidder på hver side af hovedet

i en 25-30 graders vinkel er med til at bestemme hvor lyden kommer fra.

Efter det ydre øre kommer øregangen som også består af hud

og brusk og der er hår/kirtler som producerer ørevoks.

Øregangen giver 10-15dB forstærkning

i frekvensområdet 2000-5000Hz.

 

 

 

Resonanser i et rør og vores øre!

(Pust hen over en flaske og en lyd fremkommer...)

Resonansfrekvenserne for et rør

 V=f x bølgelængden

Halvåbent resonansrør

 

Høresansen og øret.

1/4 bølgeresonans opstår også i en kanal eller rør som vores øregang.

Her er der åben i den ene ende (ydre øre) og lukket i den anden.(trommehinden)

Resonansen opstår lige der hvor rørets længde er en 1/4 af bølgelængden.

Dvs. vi har pga. vores øregang´s længde på ca. 2,8-3,2cm

en resonans (ca. 3cm x 4 = 12cm) 340m/s /  12cm = 2.833 Hz f.res

Alt lyd bliver forstærket omkring 3000Hz på ca.10-15 dB lige ved trommehinden!

(Øret har en bred resonans ved 3khz)

.

Øret består af 3 sektioner:

1. Det ydre øre (og øregangen til trommehinden)

2. Mellemøret med knoglerne , selve trommehinden.

3. Det indre øre med sneglen og det væskefyldte hulrum.

1. 2. 3. 4.

1. Det ydre øre består af hud og blødt brusk. Øret som sidder på hver side af hovedet

i en 25-30 graders vinkel er med til at bestemme hvor lyden kommer fra.

Efter det ydre øre kommer øregangen som også består af hud

 og brusk og der er hår/kirtler som producerer ørevoks.

Størrelsen af øregangen er på omkring 1,3 kubikcentimeter.

 

2. Mellemøret med de 3 knogler (hammer, ambolt, stigbøjle).

Mellemøret er også placeret i "tindingsbenet".

Når trommehinden får et lyd-signal bliver signalet overført til

hammerskaftet til hammeren videre til ambolten og tilsidst til stigbøjlen

som er fæstet til "det ovale vindue" i det indre øre.

Det hele virker som en mekanisk energi i de 3 knogler.

 

3. Det indre øre med sneglen og det væskefyldte hulrum er også placeret i "tindingsbenet".

Her befinder sig også balanceorganet og høreorganet. Her bliver mekanisk energi

 omdannet til nerveimpulser som sendes videre til hjernen.

(Sneglen er som et bløddyr fra havet.)

Man kan sige at opbygningen minder lidt

 om en Transmissionslinie med væske. 

Når stigbøjlen (mekanisk) bevæger sig ind og ud

(ligesom en højttalermembran) på "det ovale vindue" i sneglen

opstår der trykbølger i de væskefyldte hulrum.

Ligesom en højttaler i en kasse/kabinet kommer der over/undertryk

i sneglen og derfor er der "det runde vindue" som bevæger sig i takt med stigbøjlen.

I det indre øre med sneglen;

 I fig. 4 ses nogle af de 30.000 hårceller (sanseceller), der bliver aktiveret af væskens bølgebevægelser. Hårcellerne sidder i grupper, som hver tager sig af forskellige frekvenser. Ved indgangen til sneglen sidder de hårceller, der tager sig af diskant-området, mens cellerne inderst i sneglen er for bas-området. Hårcellernes bevægelser kan beskrives som siv i vandet - en let brise (et svagt lydtryk) giver bløde svaj i sivene, mens en storm (et kraftigt lydtryk) rusker og flår i sivene. Bevægelserne i hårcellerne omdannes til sidst til elektriske impulser, der via hørenerven sendes til hjernen.

 

B&W Nautilus er måske den højttaler som kommer tættest på ørets opbygning.

 B&W Nautilus har dog ikke, det smarte trykudligning som øret er opbygget med.

 

*  "det runde vindue" er som en højttaler-membran uden magnet ~ "Slavebas system"

 

PS. Da "det runde vindue" giver trykudligning til mellemøret vil der opstå overtryk

med fare for tilbagekobling til både trommehinden og det ovale vindue hvis ikke der var

en trykudligning af mellemøret ~ det eustakiske rør.

Det eustakiske rør ventilere mellemøret og udligner trykket på begge sider af trommehinden.

Prøv at synke og man kan mærke at røret åbner (trykudligning i øret) og derefter lukker igen.

lille video om trykken i øret - http://laegehaandbogen.dk/ore-nese-hals/illustrationer/trykken-i-oret-36970.html

 

Høreskader.

1.Tinnitus ;

hyletone , øresusen , klikkende lyd mv. 

 typisk hos musikere og omkring 15-20% af befolkningen.

 

2. Morbus Méniére ;

hørenedsættelse og tinnitus på samme tid og svimmelhed.

Svimmelheden opstår lige efter hyletonen og kan varer i få minutter til timer.

 

3. Toksiske høreskader ;

opstår bla. ved medicin som har bivirkninger på hørelsen.

Medicin mod malaria og kraft mv. giver typiske skader på

hørelsen og ødelægger de fine hårceller i øret.

(Typisk opstår der først et tab ved de høje frekvenser.)

PS. organiske opløsningsmidler og visse tungmetaller

angriber centralnervesystemet og hørecenteret.

 

MP3-afspiller kan give høreskader.

http://hoereforeningen.dk/stoej/mp3-afspillere

 

 

Copyright Karma-Audio.dk